Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *