5 năm qua, ở huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) có hơn 1.380 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Có được kết quả này là nhờ Hội phụ nữ 2 cấp trên địa bàn thực hiện nhiều mô hình tương trợ phù hợp với địa phương để chị em vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *