Năm 2016, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long phát động cuộc vận động ngày vì người nghèo với chủ đề “Vì an sinh xã hội và người nghèo” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *