Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Đây là cách người dân phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần giảm nghèo. Việc chuyển đổi này phù hợp với yêu cầu đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *