Những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Thiện Mỹ liên tục tăng, trong đó có sự đóng góp tích cực của mô hình kinh tế tập thể, điển hình là HTX nông nghiệp Tích Khánh đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *