Hợp tác xã kinh doanh điện Mang Thít được thành lập vào năm 2005, qua 14 năm hoạt động, hợp tác xã không ngừng phát triển và mở rộng qui mô ngành nghề kinh doanh để nâng cao lợi nhuận và phục vụ tốt người dân trên địa bàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *