Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”, mô hình “Ánh sáng quang phòng chống tội phạm” được triển khai thực hiện góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *