Sáng nay, Ban văn hóa – xã hội  Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long triển khai  kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *