Sáng nay, Ban văn hóa, xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ năm 2013 đến tháng 9/2019”.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *