Sáng 23/03, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *