Chiều 09/07, tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, các đại biểu đã thảo luận nhận định tình hình và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *