Chiều nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Vĩnh Long khóa 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *