Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *