Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị TP Vĩnh Long vừa đến giám sát tại UBND TP Vĩnh Long về xử lý môi trường và thực hiện pháp luật phòng chống cháy nổ tại một số khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *