Sau khi khảo sát một số địa điểm khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh,  đoàn khảo sát, giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Long Hồ đến giám sát tại UBND huyện Long Hồ về công tác bảo vệ môi trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *