Hôm nay, HĐND các huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Tam Bình và thị xã Bình Minh  khai mạc kỳ họp giữa năm để đánh giá tình hình thực hiện NQ  phát  triển KTXH – ANQP năm 2017 trong 6 tháng đầu năm và  bàn biện pháp tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm .  

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *