4/09, 11:09 am Hậu Lộc hoàn thành tốt công tác thu nhập thông tin tổng điều tra

Sau hơn 10 ngày ra quân, một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công tác thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở sớm hơn thời gian qui định. Trong đó, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình được xem là một điển hình.

Các điều tra viên của xã Hậu Lộc.

Mấy ngày gần đây, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình đã tập trung kiểm tra lại tất cả các phiếu điều tra từ các ấp gởi về để chỉnh sửa những sai sót trước khi bàn giao về huyện Tam Bình. Đây là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành công tác thu thập thông tin sớm hơn thời gian qui định.

Nằm trong vùng kháng chiến cũ, xã Hậu Lộc có gần 1.600 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu. Thời gian qua, tuy được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng do địa bàn có nhiều kênh, rạch nên việc thu thập thông tin tổng điều tra tại hộ gặp không ít khó khăn.

Ngoài sự nỗ lực của lực lượng điều tra viên phải kể đến công tác tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Qua đó đã giúp người dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở và tích cực tham gia. uy việc thu thập thông tin kết thúc sớm nhưng nhờ tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ nên phần lớn các phiếu thu thập thông tin tại hộ đạt chất lượng khá tốt.

Việc chỉ đạo kiểm tra phiếu hàng ngày và điều động điều tra viên tăng cường ở các địa bàn khó khăn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã Hậu Lộc là một cách làm hay. Qua đó kịp thời phát hiện những sai sót để chỉnh sửa đồng thời đẩy nhanh được tiến độ thu thập thông tin ở địa phương.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *