Biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt, khó lường gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp trong đó có nghề trồng lúa. Bên cạnh những định hướng của cơ quan quản lý nông nghiệp, kỹ thuật canh tác phù hợp thì một bộ giống lúa tốt cũng góp phần quan trọng để giúp người trồng lúa đảm bảo hiệu quả sản xuất. Từ thực tế yêu cầu này, thời gian qua viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL (HA-TRI) nỗ lực trong công tác khảo nghiệm, tìm ra các giống lúa thích ứng tốt với biến đổi khí hậu để giúp người nông dân sản xuất hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *