Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những ngày này hơn 200 chiến sĩ dân quân cơ động huyện Vũng Liêm hành quân về các địa phương trong huyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là những chuyến đi để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang gần dân gắn bó với dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *