Do nhiều yếu tố tác động nên hiện nay  nguồn nước trên sông, rạch ở khu vực nông thôn ngày càng bị ô nhiễm. Trong khi đó còn nhiều hộ dân chưa có nước máy sử dụng. Điển hình như những hộ dân ở ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình – Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *