Tỉnh Vĩnh Long hiện có 62 hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt trong đó có Hợp tác xã nông nghiệp Tân Mỹ với đa số thành viên là người dân tộc Khmer. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, hợp tác xã này luôn là chỗ dựa cho bà con Khmer  trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *