Sáng nay, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long phối hợp Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2025”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *