Tại thành phố Cần Thơ Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo, tập huấn chuyên đề Nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông môi trường cho tuyên truyền viên các tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *