Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở công thương tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh “Đóng góp xây dựng mô hình lý thuyết chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *