Chiều nay, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo báo cáo kết quả đề tài “Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái thanh trà tỉnh Vĩnh Long”. Đây là đề tài do Sở khoa học và công nghệ tỉnh đặt hàng Trường Đại học Cần Thơ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *