Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Trường cao đẳng Kinh tế -Tài chính Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp rèn luyện đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong học sinh, sinh viên”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *