Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố với chủ đề: "Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân hai cấp".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *