Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *