Chiều nay, ông Bùi Văn Nghiêm – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa 11) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *