Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và huyện ủy Mang Thít vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 chủ đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” cụm 1 gồm: huyện Mang Thít, huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *