Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, 5 năm qua Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã vận động xã hội hóa xóa nhà tạm trong hội viên cựu chiến binh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *