Sở GD-ĐT Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ tết 3 ngày, từ ngày 14-16/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *