Hôm nay, kỷ niệm 104 năm ngày sinh Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2017). Ông là nhà trí thức yêu nước, nhà khoa học lớn, đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học Việt Nam, đặc biệt là khoa học quân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *