Ngày nay, phụ nữ càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong gia đình và xã hội. Không chỉ nỗ lực vượt khó chăm lo cho kinh tế gia đình, họ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *