Theo thống kê của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt gần 18.397 tỷ đồng, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng ghi nhận là trong 6 tháng qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Long có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, cả 3 khu vực đều có sự gia tăng ổn định và có tính hỗ trợ nhau trong phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *