Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ngày càng phổ biến, nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hay đang thực hiện tại nhiều địa phương. Điển hình là mô hình “Hố thu gom rác bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” ở xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *