Với phương châm “trao cần câu hơn là cho con cá”, Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã dạy nghề, giới thiệu việc làm & hỗ trợ vốn cho các đối tượng phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *