Ven tuyến sông Cầu Lộ thuộc khóm 7, phường 2, thành phố Vĩnh Long có một xóm nghề truyền thống đã tồn tại hơn 40 năm qua mà nhiều người vẫn thường gọi với cái tên là “Xóm cần xé”. Sự tồn tại của xóm nghề này đã góp phần giải quyết làm, ổn định cuộc sống cho nhiều hộ gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *