Tại buổi giao lưu, các điển hình tiêu biểu của 2 tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *