5/09, 10:38 am Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế nhà nước tăng hơn 61% so với tháng trước

Nhờ các chương trình kích cầu của Chính phủ phát huy hiệu quả, nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long trong tháng 5 này tăng cao so với tháng trước, đặc biệt là khu vực kinh tế nhà nước.

So với 2 khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế nhà nước ở Vĩnh Long trong tháng 5 có mức tăng trưởng cao nhất.

Nếu như giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực này trong tháng 4 giảm hơn 1,7% so với tháng 3 thì bước sang tháng 5 ước thực hiện đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với tháng 4 và tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5, các doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao so với tháng 4 như: Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long. Riêng Xí nghiệp Phân bón Cửu Long đạt giá trị sản xuất trong tháng 5 tăng 4 lần so với tháng trước.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *