Ghi nhận ở các xã của huyện Tam Bình, Trà Ôn, hiện tại, các hợp tác xã và đầu mối lớn vào vườn mua cam sành của nông dân với giá từ 1.000 đến 2.500 đồng/kg, tùy chất lượng và tùy điều kiện vận chuyển của vườn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *