Tỉnh Vĩnh Long hiện có 53,26% hợp tác xã được xếp loại hoạt động khá, tốt; số còn lại hoạt động trung bình và yếu kém. Trước thực trạng trên, tỉnh có giải pháp gì để nâng chất các hợp tác xã. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *