Trong phiên chất vấn sáng nay tại kỳ họp, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu HĐND quan tâm đề cập đến là những bức xúc của cử tri về chất lượng nước do Doanh nghiệp tư nhân Trương Vách cung cấp trên địa bàn 2 xã Tân Hạnh và Phước Hậu, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *