Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, chính quyền cách mạng bắt tay vào sự nghiệp trồng người. Phong trào “bình dân học vụ” diễn ra khắp nơi để “diệt giặc dốt”. Chung tay với Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp giáo dục, nhiều thanh niên đã tiên phong tham gia phong trào và đã bám trụ với nghề suốt 40 năm qua, có nhiều đóng góp tích cực cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *