Trong những năm qua, thi đua đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt đã trở thành một phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia của hầu hết sinh viên có định hướng học tập tốt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *