Máu và chế phẩm máu là tối cần thiết trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh. Thời gian qua, Ban vận động hiến máu các cấp trong tỉnh Vĩnh Long không ngừng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng để có đủ nguồn máu phục vụ nhu cầu này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *