Đến nay Quốc hội nước ta đã qua 13 khóa. Riêng tỉnh Cửu Long trước đây, nay là hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, bắt đầu tham gia Quốc hội từ khóa 6. Trải qua 7 khóa Quốc hội, các thế hệ đại biểu tỉnh ta đã để lại những dấu ấn khó quên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *