Nhằm đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục và tạo môi trường để sinh viên tiếp cận thực tiễn, cống hiến sức trẻ thông qua các hoạt động tình nguyện, năm nay Ban Chấp hành Đoàn Đại học kinh tế Hồ Chí Minh phối hợp với huyện Đoàn Mang Thít triển khai chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế, với gần 340 sinh viên tham gia từ ngày 27/6 đến ngày 26/7/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *