Thời gian qua, chính quyền địa phương xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long đã rất cố gắng trong việc xúc tiến những giải pháp đưa nước sạch đến từng hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện tại địa phương này vẫn còn gần 100 hộ dân hàng ngày phải sử dụng nước sông phục vụ sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *