Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long , hiện tại tuy số lượng lao động tại các khu – tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh khá  cao , nhưng đa phần chỉ  là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *